Privacy

Op deze pagina treft u het privacybeleid van I.AMDIGITAL aan. U wordt aangeraden dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. I.AMDIGITAL vindt uw privacy belangrijk.

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, of op een andere manier gebruik maakt van onze dienstverlening, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden gezien als alle informatie die wordt verzameld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij op een zorgvuldige manier uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken wij je NAW-gegevens, Functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, gespreksverslagen van interviews, sessies en telefoongesprekken.

Doeleinden

I.AMDIGITAL verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om u op de hoogte te brengen van door I.AMDIGITAL georganiseerde activiteiten of gepubliceerde artikelen
 • om u nieuwsbrieven te versturen
 • om contact te onderhouden tijdens trajecten om de dienstverlening uit te voeren
 • om tijdens opdrachten informatie te kunnen verzamelen om daarmee uw vraag beter in beeld te krijgen en te kunnen beantwoorden
 • om onze website te verbeteren.

Grondslag voor verwerking

We mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen als we hier een rechtmatige grondslag voor hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. I.AMDIGITAL kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende grondslagen:

 • Overeenkomst: indien I.AMDIGITAL één van haar (betaalde) diensten aanbiedt aan uw organisatie, zal hier van tevoren een overeenkomst voor worden getekend
 • Toestemming: I.AMDIGTAL moet u soms om toestemming vragen, voordat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken.

Verstrekking aan derden / ontvangers

I.AMDIGITAL verwerkt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien mogelijk, brengen we u van tevoren op de hoogte van de ontvangers van uw persoonsgegevens.

Reclame

Buiten onze website om kunnen we je ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via onze LinkedIn-pagina.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Contactformulier

Wij bieden via onze site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging en bewaartermijnen

I.AMDIGITAL heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot uw gegevens wordt alleen verstrekt aan de noodzakelijke personen.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden rekening met maximale wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (info@iamdigital.nl).

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en tracking pixels

Ook onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Die cookies bewaren we in een goed beveiligde ‘cookies-trommel’ zodat niemand anders erbij kan.

Wij plaatsen noodzakelijke en statistische cookies op onze website:

 • Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt.
 • De statistische cookie verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en helpt ons daarmee de website te optimaliseren. We hebben er al menig ‘bug’ mee opgespoord.
 • Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 februari 2020.