Over ons

Are you future proof?

De manier waarop we werken verandert. Elke organisatie bevindt zich in de transitie van een analoge naar digitale datagedreven organisatie. Het succes van deze transitie wordt bepaald door de mensen die weten hoe de techniek toe te passen.

Digitale technologie alleen kan leiden tot duurzaam succes als de hele organisatiestructuur en -cultuur zich naar die vernieuwing richten. Als een bedrijf niet investeert in de juiste vaardigheden, leiderschap en cultuur, leidt nieuwe technologie tot weinig vooruitgang. We zien dus een urgente noodzaak tot een schaalbare aanpak van het aanleren van een digitale mindset. Vanuit deze noodzaak is I.AMDIGITAL ontstaan.

Vestiging

I.AMDIGITAL Koepelplein 1, 2031 WL Haarlem

I.AMDIGITAL is gevestigd in de verbouwde Koepelgevangenis van Haarlem, de techcampus voor digitalisering van het MKB.

Business for Good

I.AMDIGITAL is een sociale onderneming. Ons primaire doel is om professionals digitaal bewust te maken (bij- en omscholing). Hiervoor is een stichting (FutureWorkskills) en een BV opgericht. Voorloper van I.AMDIGITAL is de gratis Nationale AI-Cursus die mede gerealiseerd is door de stichting.

Erkende kwaliteit

I.AMDIGITAL is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die u hier kunt vinden op de website. De algemene voorwaarden van de NRTO kunt u hier vinden op de website van NRTO.

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

I.AMDIGITAL draagt bij aan de volgende doelstellingen:

4. Quality education


Met I.AMDIGITAL bieden we een educatie platform, waarbij een grote groep professionals toegang krijgt tot een digitaal awareness programma. We bieden een on- en offline oplossing om digitale awareness te vergroten. We werken met ambassadeurteams die de organisaties enthousiast maken om met dit onderwerp aan de slag te gaan (trainthetrainer programma).

 

5. Gender Equality


De waarde van ‘data driven technologie’ wordt bepaald door de ontwerpers. De technologie gebruikt de gegevens die de ontwerper heeft ingevoerd. Op dit moment is de sector vooral vertegenwoordigd door een mannelijke westerse doelgroep. We lopen hiermee het risico machines te maken die een smalle en bevoorrechte visie op de samenleving weerspiegelen met hun bestaande stereotype data. Belangrijk daarom dat data wordt vertegenwoordigd door een diverse groep uit de samenleving.

Het is een doel van I.AMDIGITAL om via ons programma een brede ‘inclusive’ doelgroep te bereiken en te laten zien dat technologische innovatie leuk en leerzaam is en bruikbaar voor iedereen.

8. Decent work and economic growth


Technologie is overal en in de toekomst in elke baan.  Een belangrijke voorwaarde om je baan te behouden is om kennis te hebben van technologische innovaties en toekomst van werk. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om digital skills te leren. Hiermee kunnen professionals en organisaties economische groei stimuleren. I.AMDIGITAL start in de toekomst speciale programma’s om werklozen en werknemers die kans hebben om hun baan te verliezen ‘bij te scholen’ op dit thema.

9. Industry, innovation and infrastructure


I.AMDIGITAL biedt een infrastructuur waarbij we informatie uitwisselen en opleidingen aanbieden.  Hoofdthema is technologische vooruitgang waarbij we organisaties praktische informatie geven op welke manier zij technologie in het werk beter kunnen toepassen. Op welke manier innovaties de groei van de organisatie kan verbeteren. Om technologische innovatie te bereiken moeten mensen snappen hoe ze met technologie kunnen werken.