23 november 2021I.AMDIGITALShare:

Lancering boek: Dit is kunstmatige intelligentie

Vandaag is het boek “Dit is Kunstmatige Intelligentie: een introductie in de technologie die ons leven steeds meer bepaalt.” gelanceerd. In dit boek wordt kennis over Kunstmatige Intelligentie overgebracht door in de vorm van 40 inspirerende verhalen. Aan het boek is een leerlijn gekoppeld en het vormt aanbevolen literatuur voor het AI certificaat van de Nederlandse AI coalitie. Het is daarmee een rechtstreeks antwoord op de aanbeveling uit het deze maand verschenen rapport “Opgave AI” van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR pleit in dit rapport voor een stelsel van opleiding en certificering en de invoering van een nationaal AI-brevet. De uitgave van “Dit is Kunstmatige Intelligentie” is een initiatief van MIcompany, I.AMDIGITAL en Van Haren Publishing.

AI is de nieuwe systeemtechnolgie van de 21e eeuw
Kunstmatige Intelligentie (KI) wordt beschouwd als de grootste technologisch ontwikkeling van de 21e eeuw; op gelijke hoogte met stoom, elektriciteit en de computer. Het WRR spreekt daarom over de nieuwe systeemtechnologie. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het aantal algoritmen waarmee we dagelijks als consument, op ons werk en/of bij instellingen te maken gaan krijgen. Alleen al in 2021 steeg het aantal algoritmen dat door grote bedrijven wereldwijd wordt ingezet naar 18 miljard: een stijging van 300% ten opzichte van 2020.

Door verhalende vorm en leerlijn is boek toegankelijk voor brede doelgroep

Om een bijdrage te leveren aan de grote reskilling uitdaging van de Nederlandse beroepsbevolking, verschijnt nu het boek “Dit is Kunstmatige Intelligentie: een introductie in de technologie die ons leven steeds meer bepaalt.” bij Van Haren Publishing. De auteurs hebben er in dit boek voor gekozen om te inspireren door in 40 verhalen kennis over KI over te brengen. In de verhalen komen vrijwel alle aspecten van KI naar voren van de oorsprong van algoritmen tot de werking van neurale netwerken en cloud computing tot de ethische aspecten van KI. Het boek bevat praktijkvoorbeelden van Heineken, eBay en het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het boek is zijn verhalende vorm interessant en toegankelijk voor een brede doelgroep. Niet alleen als inspiratiebron maar ook als leerboek. Het boek zal worden ondersteund met een online leerlijn en geldt als aanbevolen literatuur voor het ‘AI for Business’-certificaat van de Nederlandse AI coalitie. 

Het boek is onderdeel van de leerlijn ‘AI for business and Government’ die I.AMDIGITAL in samenwerking met MI Company heeft ontwikkeld. Het boek is hier direct te bestellen.

Kijk ook op onze landingspagina voor meer informatie over de gezamenlijke missie om AI toegankelijk te maken voor iedereen.

AI for everyone” is een gemeenschappelijk initiatief van I.AMDIGITALvan Haren Publishing and MIcompany.