2 april 2020I.AMDIGITALShare:

Drie miljoen Nederlanders hebben ‘digitale’ bijscholing nodig.

I.AMDIGITAL is opgericht door Iris Koolen en Su Yin Timp-Gan. Samen op een missie.

Waarom I.AMDIGITAL?

AI is één van de meest disruptieve technologieën die grote veranderingen teweeg gaat brengen op de arbeidsmarkt. Technologie is in de toekomst in elke baan terug te vinden.  De verwachting is dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben omdat onze manier van werken drastisch gaat veranderen. Deze aantallen zijn zo groot dat wij ons afvroegen: hoe gaan we een grote groep bereiken met een schaalbare oplossing? En vooral, hoe kunnen we op hele korte termijn mensen bewust maken dat iedereen zich hierin moet gaan verdiepen?

 

En toen?

Het begon met een ambitieuze doelstelling: Laten we beginnen door één miljoen professionals binnen drie jaar klaar te stomen voor de digitale revolutie. Niet alleen de grote corporates en techbedrijven, niet alleen de savy tech start-ups, maar juist ook de kleinere bedrijven, voor wie bijscholing op dit onderwerp niet vanzelfsprekend is. Daarna hebben we op basis van onze ervaring met opleiden een ‘digital awareness’ programma opgezet. Met een praktische insteek: basiskennis en praktische tools om de organisatie hierin bij te scholen.

Wow… en hoe gaan we dat dan doen?

Door anders te denken. De traditionele scholingsmethodes voldoen niet om werkende professionals in grote groepen snel bij te scholen op een onderwerp wat zo snel verandert. Onze focus ligt op digitale awareness. Ons doel is om professionals de urgentie te laten zien en na onze training door te verwijzen naar verdieping. Wij zijn de aanjagers.

Slim samenwerken is daarbij belangrijk. We werken met de gouden driehoek: overheid, onderwijs en bedrijfsleven en bereiken hiermee een grote doelgroep. Per sector gaan we in gesprek hoe we de professionals het beste kunnen bereiken en kijken we welke onderwerpen relevant zijn. Door het bundelen van krachten willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waar iedereen voorbereid is op de toekomst.

Niet denken maar doen dus!

Tempo maken en beginnen is belangrijk in onze aanpak. I.AMDIGITAL heeft in de zomer van 2019 een schaalbaar concept ontwikkeld. Hierbij zijn experts en doelgroep nauw betrokken. Dit concept werd omarmd door de Nationale AI Coalitie, die in oktober ons podium gaf als één van de concrete initiatieven om het bewustzijn over AI onder professionals te vergroten. Na het ontvangen van de MKB!dee subsidie uit handen van Mona Keijzer in december, ging het snel. De ontwikkeling van het programma kon starten. In maart 2020 zijn de eerste trainingen gegeven aan een kleine groep. Deze training gaan we evalueren en verbeteren. Daarna wordt het programma breed uitgerold en bieden we ‘trainthetrainer’ programma’s aan. We houden de vaart erin.