22 augustus 2022I.AMDIGITALShare:

AI for Business and Government

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, volgens Cruijff, een mooie quote die zeker van toepassing is voor de digitale transformatie.

Vaak zien we dat CIO’s en datateams worden gezien als de eigenaar van digitale transformatie. Echter we zien nu dat het eigenlijk nog niet zo opschiet met die digitale transformatie. Uit onderzoek (bron: Nationaal Register, Nederland ICT en VNO-NCW 14 maart 2019) blijkt dat CIO’s voornamelijk bezig zijn om de ICT-omgeving up en running te houden, toekomstbestendig te maken en hiervoor voldoende financiering te vinden.

Om de digitale transformatie te laten slagen is digital savviness nodig. Besturen/directies/managers kijken nog te veel vanuit het perspectief van bedreigingen en risico’s voor de organisatie (denk aan datalekken), in plaats van de kansen die met nieuwe technologie en digitalisering samenhangen. Er moet aandacht zijn voor beide kanten.

Organisaties met een digitaal bewuste en vaardige directie (en breder managers) zijn financieel gezonder dan organisaties die dat niet hebben. In digitaal vaardige organisaties is beter begrip van hoe bedrijfsbrede toepassingen van technologieën als AI, big data, analytics impact kunnen hebben op verbeterde klantervaring en nieuwe businessmodellen.

Digitaal vooruitstrevende managers zijn in staat om met hun inzicht in trends en transformatie, sneller het competitieve speelveld van de organisatie te verkennen. De managers zijn ook beter in staat om het gesprek aan te gaan met de CIO’s over toekomstige ontwikkelingen. Ze kunnen de risico’s afzetten tegen de kansen en meedenken over het strategisch inzetten van nieuwe technologie. Het gaat dus naast digital savviness ook om een andere mindset.

Vanuit deze optiek is de certificering AI for Business & Government ontwikkeld door NLAIC en partners (waaronder I.AMDIGITAL). Deze certificering wordt door de NL AIC neergezet als de standaard voor professionals op hbo+-niveau die in hun werkomgeving AI willen inzetten of te maken hebben met het toepassen van AI in hun functie. Een belangrijke eerste stap voor digital savviness en bewustzijn!

I.AMDIGITAL biedt de opleiding die opleidt voor het examen AI for Business & Government volledig online aan. Je kunt deze dus in je eigen tempo en tijd volgen. Daarna kan je het examen “AI for Business and Government” afleggen, de NLAIC heeft gekozen voor Van Haren Learning Solutions als onafhankelijke certificeringsorganisatie.

Interesse?

Hier vindt je de informatie voor inschrijving. De opleiding is ook aan te schaffen via de STAP subsidie.