12 juni 2020I.AMDIGITALShare:

I.AMDIGITAL pilot training afgerond met hulp van MKB!dee subsidie

I.AMDIGITAL heeft met hulp van de subsidietoekenning van MKB!dee in de afgelopen maanden een stoomcursus ontwikkeld om professionals klaar te stomen voor de digitale transformatie.

Uit handen van staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat heeft I.AMDIGITAL in december vorig jaar een subsidietoekenning van MKB!dee ontvangen. I.AMDIGITAL voerde de lijst van 47 uitgereikte subsidies aan met de hoogste beoordeling.
De MKB!dee subsidie van het Ministerie van Economische Zaken heeft als doel oplossingen te bieden voor belemmeringen die MKB-ondernemers ervan weerhouden meer te investeren in menselijk kapitaal. Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering is een belangrijk speerpunt.

De stoomcursus is begin 2020 ontwikkeld, in samenwerking met Lexence Advocaten en Notarissen is sectorspecifieke content voor de juridische sector toegevoegd. De cursus bestaat uit offline trainingen en online modules die in totaal 12 uur duren, waarvan de online modules in eigen tijd gevolgd kunnen worden. De cursus maakt gebruik van bouwstenen die per doelgroep worden ingezet. Een groep van 50 juristen van verschillende organisaties heeft het programma doorlopen, wat eind mei afgesloten is met een online examen en certificering. De offline trainingen zijn volledig online gegeven door de huidige crisis.

I.AMDIGITAL

‘In de afgelopen weken heb ik deelgenomen aan de pilot training van I.AMDIGITAL. Via lezingen, oefeningen en flink wat online modules ben ik ontzettend veel wijzer geworden over technologische innovaties, cybersecurity en de impact van dit alles op ons bestaan. De wereld digitaliseert, ook in de juridische sector zullen we moeten meebewegen. Dat heeft het programma van I.AMDIGITAL me nog duidelijker gemaakt.’
Olga Wolters-Abelmann, Manager HR bij Lexence Advocaten en Notarissen

I.AMDIGITAL wil realiseren dat binnen drie jaar één miljoen professionals zoveel kennis hebben van de huidige digitale mogelijkheden dat zij op hun beurt organisaties – en dus medewerkers – toekomstbestendiger kunnen maken. MKB bedrijven zijn een belangrijke doelgroep. I.AMDIGITAL geeft professionals een digitale boost door ze te leren dat en hoe technologie iedereen kansen biedt. Het opleidingsprogramma gaat in op onderwerpen als: welke technologische innovaties zijn er gaande op dit moment? Wat is een data gedreven organisatie? Hoe geef je waarde aan data? Hoe ga je veilig om met data? Waarom is de human factor belangrijk? Wat zijn de beroepen van de toekomst? Hoe krijg je zoveel mogelijk andere professionals mee in de digitale transitie en waarom zou je daarnaar moeten streven?
Na afloop van het programma informeert en inspireert I.AMDIGITAL verdere verdieping, het starten van een pilot in het eigen bedrijf, of bijscholing.

Juist nu noodzakelijk
De huidige pandemie heeft de digitale ontwikkelingen nog eens versneld. Op dit moment werken meer mensen vanuit huis dan ooit en tegelijkertijd zullen mensen hun baan verliezen.
Veel bedrijven en werkgevers oriënteren zich nu op nieuwe mogelijkheden en willen hun medewerkers snel en adequaat kunnen bijscholen indien nodig. Door de crisis is het aanleren van digitale skills nog urgenter geworden.

Koolen: ‘Willen we een grote groep mensen bereiken dan is een schaalbare oplossing noodzakelijk.
Graag gaan wij in gesprek met opleidend Nederland, de overheid, het bedrijfsleven en sectoren. Wij kunnen als geen ander ambassadeur zijn om Nederland klaar te stomen voor de (digitale) toekomst.’

I.AMDIGITAL is een sociale onderneming. Initiatiefnemers van I.AMDIGITAL zijn Iris Koolen en
Su Yin Timp-Gan. Ons primaire doel is om professionals digitaal bewust te maken (bij- en omscholing). Hiervoor is een stichting (FutureWorkskills) en een BV opgericht. Voorloper van I.AMDIGITAL is de gratis Nationale AI-cursus die mede gerealiseerd is door de stichting.